צחוק, צחוק אבל ברצינות!

מעוניינים להגיע להרצאה בתאריך אחר?
תשאירו פרטים בטופס  🙂

shaigelber@gmail.com   I   052-2289298   I   שי גלבר